TOYOTA - Noul Yaris electric hybrid
TOYOTA - Noul Yaris electric hybrid
TOYOTA - Noul Yaris electric hybrid
 
sâmbătă, 24 dec 2011 - Anul XVI, nr. 304 (4902)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,9253 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,0683 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Shopping City Suceava
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |   1 imagine |   ø fişiere video

Pastorală la Naşterea Domnului 2011

 „Să nu ne împuţinăm sufleteşte astăzi când trecem prin atâtea primejdii şi necazuri”

 

Pimen

Din milostivirea Lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl, iar de la noi, arhierească binecuvântare.

 

Naşterea Mântuitorului a fost vestită de îngerul Domnului păstorilor care străjuiau, noaptea, împrejurul turmei lor pe câmpul de lângă peştera din Betleem; odată cu aceasta, slava Domnului a strălucit împrejurul lor şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. „Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi! Căci iată, vă vestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David… şi deodată s-a văzut împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 8-11, 13, 14).

 

Ce tablou mai frumos, ce privelişte mai măreaţă poate fi pentru ochiul şi inima omului? Ce oameni mai fericiţi pot fi în lumea pământească decât aceşti umili păstori care au fost cei dintâi martori ai „Tainei celei din veac ascunsă şi de îngeri neştiută”, Taina Naşterii Fiului lui Dumnezeu cu trupul din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară Maria, Maica Domnului? Aceşti păstori au fost şi primii oameni mărturisitori şi vestitori ai Naşterii Domnului cum citim în Sfânta Evanghelie: „Şi văzându-L (pe Prunc culcat în iesle - n.n.), au vestit cuvântul grăit lor de înger, despre acest Copil. Şi toţi câţi îl auzeau, se mirau de cele spuse lor de către păstori” (Luca 2, 17 - 18).

Au venit apoi să se închine şi să-L slăvească pe Pruncul - Mântuitorul lumii - nu numai cei din jurul Betleemului, ci şi cei de departe şi chiar foarte departe. Au venit oameni de rând dar şi oameni de cultură şi ştiinţă, oameni învăţaţi, anume magii din Persia, o ţară departe de Iudeea. Ei au venit mânaţi de Duhul Sfânt, de credinţa lor în Cel Care este Dătătorul de ştiinţă şi înţelepciune - Dumnezeu, aducându-i daruri: aur, tămâie şi smirnă. Au venit nu pentru simplul motiv de a-L vedea, ci au venit ca să „I se închine” (Matei 2, 11), ştiind că pe Dumnezeu Îl cunoaştem, Îl simţim, ne apropiem de El, nu ca simpli spectatori, ci ca închinători, ca rugători, slăvindu-L, lăudându-L şi mulţumindu-I pentru toate câte ne dăruieşte, în primul rând mântuirea sufletelor noastre, Împărăţia Sa cea cerească şi veşnică.      

Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, S-a născut cu trupul în cele mai sărăcăcioase condiţii, într-o peşteră, în peştera din Betleem şi a fost culcat într-o iesle. Încă prunc fiind, a fost ameninţat cu moartea, cu uciderea de către Irod; a fost urât El, Care s-a întrupat din iubirea Sa dumnezeiască, pentru mântuirea noastră. A trebuit să fugă din calea lui Irod în Egipt, aceasta ca să ne înveţe că şi noi trebuie să ne ferim din faţa pericolului pe care nu putem să-l înlăturăm. S-a întors în Nazaret şi a trăit ca un necunoscut, ca orice om de rând în ascultarea cuvenită oricărui copil (Luca 2, 51). La vârsta de  treizeci de ani a început  să propovăduiască cuvântul Evangeliei (Luca 3, 23); a dat vindecare celor bolnavi, vedere orbilor, sănătate celor paralizaţi, hrană cu îndestulare celor care Îi ascultau cuvintele mântuitoare, a dat iertare celor greşiţi care cădeau la picioarele Lui, şi căindu-se şi cerând iertare; a dat iertare şi celor care L-au batjocorit şi L-au răstignit pe Cruce zicând: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Luca 23, 34). Moartea Mântuitorului pe Cruce şi Îngroparea Sa cu Trupul au fost urmate de Învierea Sa cea de a treia zi întru slavă. Întru slavă S-a născut cu trupul şi tot întru slavă a înviat, tot cu trupul. Această slavă a fost împreunată cu smerenia naşterii Sale în peştera din Betleem şi cu smerenia patimilor şi răstignirii pe Cruce, toate încununate de bucuria mântuirii, cum rostesc sfintele cântări ale Bisericii noastre, atât la Naşterea cât şi la Învierea Mântuitorului. 

 

Iubiţi credincioşi,

Istoria, icoana vieţii creştine pe pământ, care este împărăţia lui Dumnezeu pe pământ şi în acelaşi timp începutul împărăţiei cereşti, este istoria, icoana vieţii Mântuitorului pe pământ, smerenie, primejdii, batjocoriri, defăimări, într-un cuvânt necazuri de tot felul. Dar această viaţă pământească, cu dureri, are şi măreţia ei, bucuria în necazuri. Aşa ne spune Mântuitorul pe Muntele Fericilor (Matei 5, 10-11); necazurile fiind legea trăirii creştine, cum scrie Sfântul Apostol Pavel: „Vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” (Filipeni 1, 29). Creştinul adevărat pătimeşte pentru Hristos, ştiind, încredinţat fiind de însuşi Mântuitorul, că va birui: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” - lumea păcatului n.n. (Ioan 16, 33); „Porţile iadului nu vor birui Biserica Mea” (Matei 16, 18).

Măreţia vieţii şi învăţăturii creştine se vădeşte de-a lungul veacurilor prin însăşi dăinuirea ei în toată splendoarea şi frumuseţea  duhovnicească a vieţuirii creştine care a uimit pe păgâni, după cum scrie un părinte al Bisericii, Taţian Asirianul, în secolul II, consemnând în scrierile sale cuvintele păgânilor, admirative faţă de creştini: „Iată, cât de mult se iubesc creştinii!”. Măreţia şi frumuseţea învăţăturii şi trăirii creştine se vădesc în sfintele icoane şi sfintele biserici - arhitectura lor care, atunci când ne aflăm în faţa lor sau înlăuntrul sfintelor locaşuri de rugăciune, în cer simţim că ne aflăm; măreţia şi frumuseţea credinţei noastre creştine, zicem şi ortodoxă se vădeşte şi în roadele ei, în domeniul culturii, artei, moralei şi nu în ultimul rând al demnităţii personale şi naţionale care-şi are izvorul şi puterea tocmai în învăţătura sănătoasă a Evangheliei şi în harul Sfântului Duh care ni se împărtăşeşte în Sfintele Taine ale Bisericii. Ce poate fi mai măreţ şi eroic decât ridicarea din păcat şi urcuşul spre viaţa de sfinţenie? Cel care-şi recunoaşte şi mărturiseşte păcatul este mai mare decât cel care înviază morţii, după cum ne învaţă Sfântul Isaac Sirul. Operele de artă creştină, literatura laică cu teme creştine sau cu teme de formare sufletească a omului pentru a deveni o personalitate, adică om între oameni, face parte din patrimoniul mondial al culturii şi civilizaţiei omenirii. Cultura, arta şi legislaţia Europei au rădăcini creştine. Fără aceste rădăcini, valorile respective pot dispărea, iar o lume fără aceste valori piere şi ea, devine un alt turn Babel sau, cum spune poporul, o babilonie, care înseamnă o atmosferă, o stare de lucruri nimicitoare pentru persoana umană, devine un iad, o groapă în care colcăie toate fărădelegile, o Sodomă şi Gomoră. Aceasta este moartea sufletului. 

 

Iubiţi credincioşi,

Să nu ne împuţinăm sufleteşte astăzi, când trecem prin atâtea primejdii şi necazuri: copii părăsiţi de părinţii lor plecaţi în ţări străine pentru a câştiga pâinea cea de toate zilele, părinţii părăsiţi de copiii lor din lipsa de dragoste faţă de ei, stăpâniţi de lăcomia înavuţirii pe căi necinstite, bătrâni neajutoraţi, pensionari cu pensiile prădate de cei care nu ştiu să conducă ţara  cu cinste şi dăruire în slujirea încredinţată de cei care i-au votat. Trăim într-o ţară în care imoralitatea este afişată pe ecranul televizorului şi paginile revistelor, într-o ţară în care se promovează imoralitatea în rândul copiilor, al tinerilor şcolari şi studenţi sub masca diabolică a unei educaţii privind relaţiile intime între tineri şi tinere. Astăzi trăim ca într-un război, aşa cum trăiau creştinii în primele veacuri, „căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui” ci, aşa după cum scrie Sfântul Apostol Pavel, „împotriva ... întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii...” (Efeseni 6, 12). În această luptă, să luăm toate armele lui Dumnezeu: adevărul, platoşa dreptăţii, coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6, 13-17). Păcatul să nu ne stăpânească în trupul nostru cel muritor ca să ne supunem poftelor lui (Romani 6, 12), ci să ne îndreptăm cât mai des la scaunul de spovedanie, mărturisindu-ne păcatele, ca să luăm iertare pentru a ne putea împărtăşi cu Preasfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos spre viaţa veşnică şi nu spre osânda veşnică. „Să umblăm cuviincios, ca ziua, nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, în ceartă şi în pizmă. Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte (Romani 13, 13-14). „Să nu fim piatră de poticnire” (I Corinteni 10, 32) pentru nimeni. „Numele lui Dumnezeu să nu fie hulit în trupul nostru şi în duhul nostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (I Corinteni 6, 20), căci pentru noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, născut astăzi în peştera din Betleem, „Care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului slavei Sale...” (Filipeni 3, 20-21).

 

Sfintele sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei să le petreceţi creştineşte, cu sănătate, bucurii duhovniceşti, în pace şi bună înţelegere.

La Mulţi Ani!

Al vostru de tot binele voitor şi către Domnul pururea rugător,

Pimen

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Pastorală la Naşterea Domnului 2011.
 Vizualizări articol: 704 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 4.15/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 | Nota curentă: 4.2 din 33 voturi
Pastorală la Naşterea Domnului 20114.2533

Facos Suceava
Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


1.   Comentariu trimis de
(24 dec 2011, 13:52:29
cel mai mare ateu e asta. hai pr.ostilor ca are harlaughing
1.1  RE: Comentariu trimis de
(24 dec 2011, 15:38:13
daca esti altfel......arunca cu piatra......
1.2  RE: Comentariu trimis de
(24 dec 2011, 16:57:43
@ ANICA
Multi suntem altfel, dar nu toti facem pastorale. Ca e ateu nu e o crima, sunt multi atei cu o viata morala exemplara. Dar asta-i dracul gol, impatimit de avere pamanteasca si de imensa rea-credinta.
1.3  RE: Comentariu trimis de
(24 dec 2011, 17:18:35
SARBATORI FERICITE TUTUROR !!!
1.4  RE: Comentariu trimis de
(25 dec 2011, 21:14:25
nu e o crima sa fii ateu. e normalwinking in sec XXI.
2.   . trimis de
(24 dec 2011, 14:51:44
Saturnalia fericita!
3.   URARE trimis de
(24 dec 2011, 20:59:30
SARBATORI FERICITE,MONITORIULY,MAI RIDICATI ARTICOLE LA FILEU,LA ANU' VA FI SI MAI SI!
SUS PATRIA [SI COPIIINOSTRI]-JOS ,,MAFIA''![E DE INTELES CA NISTE HOTI CU PROTECTIE,NU SE RIDICA LA NIVELUL MAFIEI.]
INCA ODATA-SARBATORI FERICITE!
4.   COMPLETARE trimis de
(24 dec 2011, 21:38:22
ABCDAR-ULE,INDIFERENT CINE ESTI,TE IUBIM,UN AN NOU FERICIT,SI SA-TI MEARGA ,,PANA'' SI LA ANU'.LA MULTI ANI!
5.   Trupul smereniei noastre trimis de
(26 dec 2011, 12:43:30
intelepciunea este mama stiintelor. asa cum nimic nu este intamplator si toate sunt cu ingaduinta bunului Dumnezeu.
Doamne auta in noul an care vine!
5.1  RE: Trupul smereniei noastre trimis de
(27 dec 2011, 15:53:38
care dumnezeu ? sunt foarte multi...
5.2  RE: Trupul smereniei noastre trimis de
(27 dec 2011, 16:02:38
nu este dumnezeu... daca era nu ingaduia sa fie asa un incult ca tine, folosesti tot ce e creat de stiinta dar crezi in "intelepciune" normal a domnuluilaughing.
esti un om de succes, dupa modul de gandire...(felicitari)
6.   Popii =cei mai mari hoti trimis de
(26 dec 2011, 14:00:48
Biserica este institutia care fraudeaza statul roman si le fura banii la prosti. Pimen este un gunoi uman . In loc sa vanda rufele alea de pe el si sa imparta banii la oameni necajiti , el se plimba imbracat in aur . Foarte bun exemplu de milostenie. Pentru cei ce cred si pt cei ce nu cred spun doar atat: IIsus nu s-a plimbat imbracat in haine scumpe ca popii din ziua de azi. Sarbatori frumoase!
6.1  RE: Popii =cei mai mari hoti trimis de
(27 dec 2011, 15:55:21
dar thor sau zeus ? ei cum se plimbau ? nu fii bolnav.. ori esti rational ori esti ca si "ei"laughing
7.   Comentariu trimis de
(26 dec 2011, 20:43:19
Pimen

Din milostivirea Lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
7.1  RE: Comentariu trimis de
(26 dec 2011, 20:46:05
Cred ca singurii care si-au facut milostivire aici sunt cei de la securitate. Tuturor celorlalti, Craciun fericit!
7.2  RE: Comentariu trimis de
(27 dec 2011, 16:03:39
Bine punctat !
8.   Lui Pimen si Hotilor de langa el trimis de
(27 dec 2011, 17:51:07
M.ui.e cu caruta. Ma pi.s pe hainele lui pline de  ☭ ul celor care iau dat...La multi ani celor ce mai scriu pe aici... poate la anul vom fi ceva mai rai ca anul asta si scapam de cac,atii astia ce ne conduc.
9.   Hm... trimis de
(27 dec 2011, 17:52:24
nu merge de scris s,lo,boz, chiar m-am enervat.. inca o data... PIMEN... M,U,IE
10.   Unui aproape pierdut ce se crede D....zeu trimis de
(27 dec 2011, 22:16:49
se vede treaba ca e nevoie de o minima intelepciune pt a intelege intelepciunea. desigur ca muzica nu inseamna nimic daca audienta este surda, desigur ca si aceasta pastorala nu inseamna nimic pt cine este orb si cu atat mai mult cine isi impune a fi si surd. un oarecare isaac asimov spunea ca ''cel mai trist aspect al vietii actuale este ca stiinta acumuleaza cunostinte mai repede decat acumuleaza societatea intelepciune''.
prea ne-am obisnuit a discuta persoane si nu idei, prea ne-am obisnuit a judeca persoane fara a fi trait macar o buna bucata de vreme in preajma lor.
iar celui ce se intituleaza pe aici D....zeu, l-as ruga sa inceteze a-si bate joc de sufletul sau, pt ca mai devreme sau mai tarziu, constiinta(care se pare ca este glasul adevaratului Dumnezeu in om) il va mustra amarnic.
in ultimul ceas al vietii omului, cand vine moartea, nu intreaba de nici macar un thor sau zeus sau alte inventii omenesti.
cum vom raspunde adevaratului Dumnezeu, cand sufletul nostru va sta in fata LUI, iar trupul nostru gaunos va fi asemeni pamantului din care a fost creat? ce va mai spune atunci sufletul cand i se va arata batjocura pe care a facut-o trupul asupra bisericii Lui Hristos si asupra slujitorilor ei de aici de pe pamant?
sa fim deci cu mai multa decenta pt ca aici inca ni se mai da timp pt indreptare.
10.1  RE: Unui aproape pierdut ce se crede D....zeu trimis de
(27 dec 2011, 23:21:19
asimov a fost ateu.. fraza aia e luata din context. Assimov Guide to Biblelaughing merita citita.
Suflet nu exista...Totul e Creierul. De ce nu ii raspunzi lui Thor sau lui Freyer, sau lui Bau-Bau.
Care adevarat Dumnezeu(dominus deus){ e doar o denumire}. Fiecare religie afirma ca e al ei cel adevarat ?
Daca te nasteai in Scandinavia prin sec 6 credeai in Thor imb.cilule, daca te nasteai in Orient erai mai multe.. musulman,budist sau iudeu.
Nu fii idi.ot.
Cine a scris biblia ?
De ce nu crezi in Zeus sau Thor ?
Stiu ca esti un pseudo-intelectual de aia vei fi toata viata un hargat la altii. Nu gandesti tu,nu supui logicii nimic, doar iti insusesti ce au gandit altii.. chiar si salbaticii de acu mii de ani.
In sec XXI e o rusine pentru unul ca tine(si multi altii ) sa mai creada in ineptii debitate de retar.dati salbatici..
Iti meriti soarta de imb.ecil.
Sunt foarte fericit cand gasesc oameni ca tine.. pentru ca se pot manipula. Bafta si tot inainte.
Toti domnii si doamnele sa fie cu tine si sa iti mentinta nivelul de gandire "progresist"laughing
10.2  RE: Unui aproape pierdut ce se crede D....zeu trimis de
(28 dec 2011, 00:10:10
a muri ateu este o nebunie ce nu mai poate fi indreptata. a muri ateu= sinucidere. a fi ateu in sec XXI este grav,in primul rand pt trup(creier) numai si pt simplul motiv ca ateismul tine de oarece dezechilibru emotional personal.
sufletul, care este nemuritor, este ceea ce are mai de pret orice ''muritor'' indiferent de timpul si locul in care se naste.este o problema ca dupa 2000 si ceva de ani mai exista atei. adica se vede treaba ca totusi sunt oameni care nu reusesc sa traga ceva invataminte nici dupa 2000 de ani de dezvoltare a omului pe acest pamant. cred ca ar trebui sa vedem si sa auzim mult mai des, mai multe astfel de pastorale.
Hristos a venit in lume tocmai pt ca oamenii sa nu mai traiasca in confuzie, eroare si in salbaticie.si este o problema personala a noastra faptul ca refuzam cu incapatanare sa-L primim pe cel ce bate la usa sufletelor noastre.
in ceea ce priveste manipularea...mi-as dori ca nu cumva, din lipsa intelepciunii, ideile lu' matale (si a unora care le mai sustin) sa fie candva promotoare a ''legii 182/110'' (te lamureste savatie bastovoi).
10.3  RE: Unui aproape pierdut ce se crede D....zeu trimis de
(28 dec 2011, 00:24:26
1. NU AI RASPUNS LOGIC LA CE TE-AM INTREBAT. AI EVITAT. stim de ce..
A trai dupa o religie= sinucidere.
De unde stii tu ca a venit hristos ?laughing scrie in carte ?laughing nu ?
Esti pro.ost omule.. si e bine.
Ateismul tine de dezechilibru emotional ?laughing cum adica ? ia explica..laughing
Citeste biblia sa vezi acolo dezechilibru emotional.. dumnezeu( e doar un nume) ucide si porunceste sa ucida.. isus e fiul luilaughingsad
Stiinta are dreptate ! nu religiile astea idioate.
Folosesti vreo inventie de-a lui hristos. ? internet ai de la el ? dar bec ? dar Tv ? dar curent ? dar Telefonul dar Avionul... ohoo si inca cate..
ESTE CLAR ca atata e mintea ta.. incultule. Om fara logica care iei totul pe bune fara sa supui ratiunii..
10.4  RE: Unui aproape pierdut ce se crede D....zeu trimis de
(28 dec 2011, 00:54:34
Iisus se scrie mereu cu 2 de i.
daca scrii cu un singur i te arati tu pe tine.
repet: in ceea ce priveste manipularea...mi-as dori ca nu cumva, din lipsa intelepciunii, ideile lu' matale (si a celor putini care le mai sustin) sa fie candva promotoare a ''legii 182/110'' -(te lamureste savatie bastovoi-d este politic corect).
imi pare rau ca faci ghiveci multe lucruri.stiinta nu este impotriva religiei, cum nici religia impotriva stiintei. doar unii oameni sunt impotriva altora pt ca ajung cu mintea blocata de informatii otravite, tot de semenii lor si de propria necunoastere...
cand vine moartea nu te intreaba nici de bec, nici de net, nici de curent, nici de programul tv, nici de sateliti,nici daca ai avut ultimul model de iphone...daca iti mai ingaduie o farama de timp iti sopteste doar ca Totul este desertaciune...sau ca a fost...si atunci chiar este prea tarziu.
iar astfel de pastorale sunt doar spre indreptarea apucaturilor noastre gresite, si pt a nu fi luati nepregatiti.
10.5  RE: Unui aproape pierdut ce se crede D....zeu trimis de
(28 dec 2011, 07:44:31
Iarasi ai raspuns "logic" folosind "ratiunea". Ia un fapt si gata cu dumnzeii tai cu liturghiile tale cu isusi, p.uli, izdi si tot neamu de inculti.

In Egipt, 2011 a venit cu lacrimi şi suferinţă. 21 de oameni au murit azi-noapte după ce o maşină a explodat în faţa unei biserici din Alexandria, unde avea loc o slujbă de început de an. Alte aproape 80 de persoane au fost rănite în timpul atacului produs de un kamikaze.
10.6  RE: Unui aproape pierdut ce se crede D....zeu trimis de
(28 dec 2011, 07:52:35
Ai mintea nuca omule... nu raspunzi la ce te intreb.. debitezi imbecilitati, ce naiba e cu tine ? te faci tu de ras. Pierzi "credinciosi" daca mai continui asa...
11.   V_MARIUS trimis de
(27 dec 2011, 23:41:10
iti bati gura degeaba, eu mi-am terminat rezerva de scarba cu salbaticii pupatori de moaste... e plina lumea de ra.h.atii astia....trebuie manipulata cumva si prostimea asta..
12.   Maimute trimis de
(27 dec 2011, 23:54:28
Voi cei nascuti din maimute mai taceti din gura ca imbolnaviti forumul asta cu prostiile si aberatiile voastre. Nu va mai credeti asa destepti ca tot patrupede ramaneti. Mai puneti si voi mana pe carte si lasati Biserica in pace in.cornoratilor. Iesiti din intunecimea sarbatorilor voastre la lumina s.obolanilor.
12.1  RE: Maimute trimis de
(28 dec 2011, 00:34:34
ia uimeste-ne tu BUCOVINEANULE ! zii cum am fost facuti noi din pamant... Mana pe carte trebuie pusa de tine pentru ca mintea ta are multe GOLURI.
Stiu ca nu ai citit in viata ta Biblia, faci doar ce face lumea, trece ziua ca sa vina noapteasa te uiti la X FACTOR, sau la Jurnal, faci ce zice popa, nu ai cercetat in viata ta, nu te intrebi de ce e asa.. folosesti tot ceea ce a produs stiinta, dar cand iti zice un om de stiinta care cerceteaza si descopera in fiecare zi lucruri care ne faciliteaza viata, evolutia si spune ca nu exista Dumnzeu sau ca acum 6 milioane de ani aveam un stramos comun cu cimpanzeii (ADN-ul demonstreaza asta) DECI nu ca ne tragem din maimuta) spui ca e pr.ost, tu cel care : faci ce face lumea, te uiti toata ziua la TV pe jurnal, vezi ce a facut Steaua, Bute, si care ai creierul nuca exact ca lui V_MARIUS
13.   Pt unul care se crede d...zeu trimis de
(28 dec 2011, 01:12:28
te rog sa ma ierti pt ca iti spun asta.nu o fac pt a te jigni ci doar pt a rationa odata cu tine: se pare ca toata lumea se trage din maimuta numai tu te tragi din porc.
vorbesti despre acidul dezoxiribonucleic si aduci in discutie genetica doar pt a transmite mai departe viclenia otravita a unor gaunosi.
fa in asa fel si trece tot ce vine ca informatie prin filtrul gandirii proprii. dar intai tine minte aceasta frumoasa pastorala si fii un traitor in unica, adevarata si nemuritoartea biserica crestin ortodoxa a Lui Hristos. si poti descoperi si sf.liturgie ca medicament purificator al sufletului.
sa nu uiti te rog:
Iisus se scrie mereu cu 2 de i.
daca scrii cu un singur i te arati tu pe tine.
repet: in ceea ce priveste manipularea...mi-as dori ca nu cumva, din lipsa intelepciunii, ideile lu' matale (si a celor putini care le mai sustin) sa fie candva promotoare a ''legii 182/110'' -(te lamureste savatie bastovoi-d este politic corect).
imi pare rau ca faci ghiveci multe lucruri.stiinta nu este impotriva religiei, cum nici religia impotriva stiintei. doar unii oameni sunt impotriva altora pt ca ajung cu mintea blocata de informatii otravite, tot de semenii lor si de propria necunoastere...
cand vine moartea nu te intreaba nici de bec, nici de net, nici de curent, nici de programul tv, nici de sateliti,nici daca ai avut ultimul model de iphone...daca iti mai ingaduie o farama de timp iti sopteste doar ca Totul este desertaciune...sau ca a fost...si atunci chiar este prea tarziu.
iar astfel de pastorale sunt doar spre indreptarea apucaturilor noastre gresite, si pt a nu fi luati nepregatiti.
13.1  RE: Pt unul care se crede d...zeu trimis de
(28 dec 2011, 07:37:39
Ia o sf.liturghie si un hristos si ce vrei tu.. ca sa iti demonstrez ca esti "cult. "Cel puţin 30 de oameni au fost ucişi duminică în atentate cu bombă în două biserici catolice din Nigeria. Deflagraţiile a avut loc chiar în timpul slujbei de Crăciun.
Tragedie. Cel putin 35 de persoane au fost ucise intr-o serie de atacuri care au vizat de Craciun biserici din orasele nigeriene Abuja si Jos. Un politist a fost ucis intr-un atentat care a vizat o biserica din orasul Jos. Potrivit martorilor, deflagratia a fost urmata de un schimb de focuri intre agenti ai serviciilor de securitate si agresori. O alta explozie s-a produs la sfarsitul slujbei de Craciun la o biserica din Abuja. In ultima vreme, Nigeria a fost scena a numeroase atentate atribuite gruparii islamiste Boko Haram.
13.2  RE: Pt unul care se crede d...zeu trimis de
(28 dec 2011, 08:14:06
"Totul este desertaciune...sau ca a fost...si atunci chiar este prea tarziu." V_MARIUSlaughing
Biserica Ortodoxa Romana se opune introducerii pasapoartelor biometrice pe motiv ca apare in codul de bare numarul 666 al Satanei. IPS Teodosie al Tomisului e prins luand mita si se mai afla ca IPS Pimen lua 200 de dolari de la Securitate pentru a turna ce vede in SUA.
Stiu ca esti "cult" cu creierul nucalaughing.
14.   Si inca una asa ca medicament pentru "suflet" trimis de
(28 dec 2011, 07:40:14
In Egipt, 2011 a venit cu lacrimi şi suferinţă. 21 de oameni au murit azi-noapte după ce o maşină a explodat în faţa unei biserici din Alexandria, unde avea loc o slujbă de început de an. Alte aproape 80 de persoane au fost rănite în timpul atacului produs de un kamikaze.
IMBECIL.LULE ! B.OULE ca numai om nu esti !
15.   CURIOS trimis de
(28 dec 2011, 08:18:15
Dupa comentariile citite mai sus pun si eu o intrebare? LA RECESAMANTUL TOCMAI INCHEIAT SAU DECLARAT CRESTINI TOT 99%.
16.   BUNA INTREBARE trimis de
(28 dec 2011, 09:10:13
Pai in 1996 Iliescu a spus ca e Ateu si Liber Cugetator, Constantinescu ca l-a gasit pe el,ea ascultandul pe preotul Vasilelaughing .. etc. Lumea cu cine a votat ?
In 2000 au fost Vadim si Iliescu. Bineinteles ca biserica cu Teoctistul l-a sustinut pe..... Cel care e "credincios" si toata ziua cu dumnezei in gura? Nu !!! pe ILIESCUlaughing care e ateulaughing.
Concluzia: Religia e pentru prosti ca sa fie manipulati.
16.1  RE: BUNA INTREBARE trimis de
(28 dec 2011, 12:13:30
concluzia este ca Hristos este calea, adevarul si viata. Mantuitorul Hristos a venit in lume pt pacatosi si pt indreptarea lor. si a lasat dupa inaltarea la cer o singura adevarata credinta, adica cea crestin ortodoxa. care credinta se traieste doar in biserica crestin ortodoxa.
ne tot uitam in stanga, in dreapta, nu intelegem mare lucru pt ca barfim necontenit. mai nou lumea a inceput sa vorbeasca tot mai des de sfarsitu' lumii...niste nebunii...vorbim de sfarsitul lumii mai mult decat despre sfarsitul nostru. si presa si tv ne cultiva cu tot felul de mizerii si minciuni.
iar unii dintre noi cred si traiesc prin tv si se tanguiesc de ''ädevaruri mincinoase si otravite'' si uita ca timpul trece iar sufletul li se afunda tot mai greu in pacat.
dar Hristos asteapta indreptarea noastra, iar Pururea Fecioara Maria impreuna cu toti sfintii se roaga si mijlocesc pt noi la Dumnezeu...poate totusi ne vom ridica din pacat...multumim pt aceasta frumoasa pastorala.
16.2  RE: BUNA INTREBARE trimis de
(28 dec 2011, 13:36:04
Succes ! ma bucur ca esti asa. Bravo tie Imbe.cilule. Minte nucabig grin
Nu raspunzi, tot bati campii...
Ia o PASTORALA Acilea:
Parintele Daniel Corogeanu si 4 maici supun pe Irina Cornici la un ritual de exorcizare, timp in care aceasta moare.
Patriarhia reuseste in Romania scoaterea evolutionismului din manualele scolare de biologie, conceptele raman tot evolutioniste dar copiilor nu li se mai explica procesele, ramanand sa-si dea seama singuri. E clar cat isi vor da seamalaughing.
si o SF.LITURGHIE
Maica stareţă a adus pe lume două fetiţe, deşi a depus un jurământ de castitate atunci când şi-a închinat viaţa lui jahve.(dumnezeu cum ar spune pros.tii ca tine)

16.3  RE: BUNA INTREBARE trimis de
(28 dec 2011, 16:50:45
eu inca mai sper ca vei ajunge sa iti revii din coma necredintei ce te-a cuprins.cu moneda cu care judeci tot cu aia vei fi judecat. imi pare sincer rau pt caderea ta si ma voi ruga si eu pacatosul pt indreptarea ta.
inca mai ai timp sa mergi la un doctor al sufletului(preot crestin ortodox) care sa-ti vindece ateismul datorat instabilitatii emotionale destul de severe de care se pare ca suferi.
ce vei raspunde  ☭  cand va veni sa te ia?
16.4  RE: BUNA INTREBARE trimis de
(29 dec 2011, 23:46:51
nu mai spera.. m-am descrestinat de mult timp. In biblie vei gasi multe instabilitati emotionale... si la tine.
Tu boule cand esti bolnav mergi la popa...Popoii cand sunt bolnavi merg la doctor.winking
Nu vine sa ma ia nimeni... nu stiai ? si nici dupa tinesad eu stiu sigur, tu asteapta.
17.   Petrisor sidorovici & co. trimis de
(28 dec 2011, 16:46:41
OH DHO QUE'
VA T'MA FSA VIO KA
ZAPATIEN DORWI THOLE PADREYYEN
18.   Maimute trimis de
(29 dec 2011, 01:25:06
nu merita sa arunci margaritare in gura PORCILOR sau maimutelor. Nu merita nici dialogul cu ei pt. ca sunt animale.,au limbajul lor . Nu noi crestinii avem o problema ci ei . La urma urmei e a lor, sa ne lase pe noi in pace cu Dumnezeul nostru , ei sa-si vada de al lor Urangutanul.
18.1  RE: Maimute trimis de
(29 dec 2011, 23:57:59
E normalhappy. Tu esti din adam si eva, doar cum mama masii ca asa scrie in carte... din o mama si un tata. mama se f.ute cu fiul, tata cu fiica si tot asa se inmultesc oamenii.. incearca asta tuwinking sa vedem cat de "sanatosi" sunt. FELICITARI. ITI MERGE MINTEA (in gol)laughing.
Cum sa crezi tu pe oamenii de stiinta care au demonstrat folosind testul ADN ca suntem evoluati dintr-un stramos comun cu al cimpanzeului. Ar fi prea mult..
Sau ca pamantul are ceva miliarde de ani... si nu cateva miilaughing
Ei cerceteaza si se vad rezultatele lor.. TV, RADIO, INTERNET, AVION etc... Medicamente, Tehnologii, Rachete etc... si tot etc.. dar cum sa ii crezi tu care iti trece ziua ca sa vina noaptea si noaptea ca sa vina ziua si viata ca sa vina moartea, si faci de ce face lumea si cum asa ca doar "de cand e lumea"laughing, astepti stirile de la protv, seara la Xfactor dimineata iar la "lucru" pana seara, si tot asa... doar tu stii !!! nu SAVANTII astia care CERCETEAZA si ajuta la evolutia rasei umane.

Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Ultima oră: local

Alte articole

Alte titluri din Religie

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Consideraţi Legea antifumat în spaţiile publice o măsură bună?

Da
Nu
Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei