Distribution Magi
Distribution Magi
Distribution Magi
 
joi, 24 dec 2009 - Anul XIV, nr. 302 (4288)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,9725 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,5419 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |   ø imagini |   ø fişiere video

Pastorală la Naşterea Domnului

Petreceţi sfintele sărbători cu bucuria împlinirii

Motto: „Cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă” (I Tim. 3, 16).


Iubiţi credincioşi,

Taina arătării lui Dumnezeu în trup, adică naşterea Sa cu trup omenesc este, după cum glăsuieşte una din cântările noastre bisericeşti, „Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută”, care prin Maica Domnului, Sfânta Fecioară Maria, „celor de pe pământ s-a arătat”. Această taină a întrupării Fiului lui Dumnezeu este împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu făcută strămoşilor noştri îndată după căderea lor în păcatul neascultării (Fac. 3, 15).
Ca toate tainele lui Dumnezeu, această taină o înţelegem şi o primim în sufletele noastre prin credinţă, prin încrederea noastră totală în cuvântul şi voia lui Dumnezeu; este o înţelegere mai presus de cea a minţii omeneşti. Aşa a primit-o şi Maica Domnului când a auzit cuvintele Arhanghelului Gavriil: „Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei”. La auzul acestor cuvinte ea a rămas nedumerită şi chiar „tulburată” cugetând în sine: „Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema …”. Şi Maica Domnului a întrebat: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceasta şi Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema…, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea” (Luca 1, 28 – 38).
Fiul lui Dumnezeu Se întrupează, Se naşte cu trup omenesc, în chip mai presus de legea firii omeneşti, prin adumbrirea Duhului Sfânt, Maica Domnului rămânând fecioară şi după naştere. Fiul lui Dumnezeu Se naşte într-o peşteră în Betleem şi este înfăşurat în scutece în chipul cel mai smerit şi sărăcăcios, dar o dată cu aceste condiţii umile şi sărăcăcioase, pe bolta cerului a strălucit lumina şi slava lui Dumnezeu împreună cu „mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 9-14).
După cum vedem, Dumnezeu Se arată oamenilor atât în chip omenesc, cât şi în chip dumnezeiesc; Se arată în smerenie, dar şi în slavă; Se apropie de oameni vorbindu-le, învăţându-i, vindecându-le suferinţele şi bolile, însănătoşindu-i şi trupeşte şi sufleteşte, Se face asemenea oamenilor, afară de păcat (Filip. 2, 7; Ioan 8, 26; II Cor. 5, 21); Se uneşte cu oamenii prin împărtăşirea cu Sfântul şi Dumnezeiescul Său Trup şi Sânge în Sfânta Taină a Euharistiei, adică a Împărtăşaniei; Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Îşi arată pe muntele Taborului slava Sa, pe cât au putut cuprinde cu mintea şi cu sufletul cei trei ucenici, apostoli ai Săi. Acesta este chipul prin care Fiul lui Dumnezeu ne dăruieşte mântuirea, împărăţia cerurilor, ne face fii ai lui Dumnezeu (Ioan 1, 12), „părtaşi dumnezeieştii firi” (II Petru 1, 4).
Luând aminte la toate acestea, rostim şi noi împreună cu Apostolul Pavel: „O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât de nepătrunse căile Lui!” (Rom. 11, 33). „Ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu…” (Rom. 8, 28).


Iubiţi fii duhovniceşti,

Fiul lui Dumnezeu Se naşte cu trup „la plinirea vremii” (Gal. 4, 4), adică atunci când lumea ajunsese la limita înstrăinării de Dumnezeu, cufundată în adâncul păcatelor, când glasul conştiinţei începea tot mai mult să strige către Dumnezeu, după cum scrie proorocul Isaia: „Am ajuns ca unii peste care Tu de multă vreme nu mai stăpâneşti şi care nu mai sunt chemaţi cu numele Tău. Dacă ai rupe cerurile şi Te-ai pogorî, munţii s-ar cutremura!” (Isaia 63, 19). Oamenii doreau cu toată fiinţa lor un Mântuitor pe Care să-L slăvească şi nu făpturile Lui.
Pentru ca în închinarea noastră, în slăvirea şi cinstirea lui Dumnezeu să nu rătăcim căzând în păcatul idolatriei, adică al cinstirii făpturilor lui Dumnezeu şi nu a lui Dumnezeu, Care este făcătorul făpturilor, creatorul cerului şi al pământului, Mântuitorul a întemeiat Biserica Sa ca „stâlp şi temelie a adevărului” (I Tim. 3, 15) în ziua Cincizecimii – Duminica Rusaliilor, când Duhul Sfânt a continuat lucrarea de mântuire, de sfinţire a omului şi păstrarea lui în cea mai mare apropiere de Dumnezeu, chiar a unirii cu El în Sfânta Taină a Împărtăşaniei. Prin harul Sfântului Duh împărtăşit în Sfintele Taine ale Bisericii, trupurile noastre devin „temple ale Duhului Sfânt, ale lui Dumnezeu” (I Cor. 3, 16), „mădulare ale lui Hristos” (I Cor. 6, 15). În Sfânta Taină a Spovedaniei, ni se dă iertarea păcatelor, sănătatea sufletului şi mântuirea. Astfel, folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel, putem spune că: „…Înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri se face cunoscută acum, prin Biserică…” (Efes. 3, 10).

Iubiţi credincioşi,

În trăirea noastră creştină, necazurile sunt prezente la tot pasul. Ele constituie legea vieţii noastre creştine, după cum spune Mântuitorul: „…În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” - lumea păcatelor, n.n. (Ioan 16, 33). „…Prin multe suferinţe - scrie Sfântul Apostol Pavel - trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu” (F. Ap. 14, 22). „Căci vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” (Filip. 1, 29). Dar Sfântul Apostol Pavel ne şi îmbărbătează prin cuvintele: „Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi” (Rom. 8, 18). La fel şi Sfântul Apostol Petru ne încurajează spunând: „De sunteţi ocărâţi pentru numelui lui Hristos, fericiţi sunteţi…,bucuraţi-vă” (I Petru 4, 13-14).
Trăirea şi învăţătura creştină au fost tulburate de-a lungul veacurilor de nenumărate rătăciri de la dreapta credinţă şi trăirea morală. Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens: „Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetele lor…” (I Tim. 4. 1-2). „Şi aceasta să ştii”, scrie Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, „în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia” (II Tim. 3, 1-5).
Şi, dacă cele spuse mai sus ne pun pe gânduri, să luăm aminte şi la cuvintele Mântuitorului Care ne încredinţează că „…porţile iadului nu vor birui Biserica Mea…” (Mat. 16, 18), adică nu vor putea birui credinţa creştină, creştină ortodoxă, credinţa cea adevărată. Păcatele şi rătăcirile oamenilor de la dreapta credinţă nu vor birui Biserica Mântuitorului, pentru că „…puterea covârşitoare (de păstrare şi dăinuire a dreptei credinţe – n.n.), este a lui Dumnezeu şi nu de la noi” - oamenii - n.n. (II Cor. 4, 7).
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, S-a făcut om pentru ca omul să se facă „dumnezeu” după har, mărturisesc Sfinţii Părinţi, purtători de Dumnezeu, în frunte cu Sfântul Atanasie cel Mare: „… În noi oamenii, să fie aceeaşi simţire care era în Hristos” şi „să avem gândul lui Hristos” (Filip. 2, 5).
„Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi care se strică prin poftele amăgitoare … şi să ne îmbrăcăm în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului … lepădând minciuna, grăind adevărul cu aproapele…” (Efes. 4, 22-25).
Numai având sufletele împodobite cu virtuţile dreptei credinţe putem trăi cu nemărginită bucurie slăvitul praznic al Naşterii Domnului, glăsuind cu gura şi cu inima cuvintele slujbei sfintei sărbători: „Mare şi preaslăvită minune s-a săvârşit astăzi. Fecioara naşte şi rămâne fecioară. Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, Se întrupează şi de Tatăl nu Se desparte. Cu trup venind acum Domnul izbăveşte din milostivire pe oameni de sub puterea împăratului răutăţii şi în cer îi duce îndumnezeindu-i”.
În încheiere, vă adresez, cu dragoste părintească, urarea: să petreceţi sfintele sărbători ale Naşterii şi Botezului Domnului cu bucuria împlinirii; Anul Nou cu sănătate şi bună sporire spre slava lui Dumnezeu şi spre binele obştesc al Bisericii, al ţării şi al întregului popor român.

 


Al vostru de tot binele voitor şi către Domnul pururea rugător,

† P I M E N ,
ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Petreceţi sfintele sărbători cu bucuria împlinirii.
 Vizualizări articol: 2487 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 | Nota curentă: 5.0 din 3 voturi
Petreceţi sfintele sărbători cu bucuria împlinirii5.053

Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


1.   :) trimis de
(24 dec 2009, 13:27:54
frumos motto .
1.1  RE: :) trimis de
(24 dec 2009, 13:45:24
Motto de tot rahatul. Daca stai sa-l analizezi, intelegi fix un rahat. Dar e asa de frumos pentru cretini, sau crestini cum isi spun ei... Daca prostia ar durea...
1.2  RE: :) trimis de
(24 dec 2009, 13:52:40
Prietene ne-cretin sau ceva... ai libertatea sa crezi in ce vrei tu sau sa nu crezi in nimic. Asta nu inseamna ca trebuie sa-i discriminezi pe cei care cred. Iar daca prostia si mai ales frustrarea ar durea, te-ai tavali in chinuri iti spun eu. Iti spun lucrurile astea din perspectiva drepturilor pe care le are orice om, nu a unui "believer" infocat.
1.3  RE: :) trimis de
(24 dec 2009, 17:28:21
Pe cat facem pariu ca lui "GELU12" providerul sau de net ii va rezilia contractul conforma clauzei care interzice antopoizilor primitivi accesul la serviciile de internet? Si Petrica nici n-o sa-i deschida poarta cand o sa ajunga acest maimutoi sa imputa vreo morga...

In rest, sarbatori fericite, oameni buni!
2.   Ce drept vorbeste popalau trimis de
(24 dec 2009, 16:27:46
Pentru ca inchinaria noastra in slaviria lui Dumnezeu sa nu ratacim cazind in pacatul idolatriei .adicain cinstirea in cinstirea fapturilor lui DUMNEZEU ceia ce cei mai multi crestini se inchina acestor icoane si sfinti care au trait si murit si nu pot face nimic pentru muritori.intaritindul pe DUMNEZEU la minie
2.1  RE: Ce drept vorbeste popalau trimis de
(25 dec 2009, 03:55:51
taci..
3.   Draga crestine SIRJERKALOT trimis de
(25 dec 2009, 10:08:19
ASI TACIA DAR NU POT.cind mai mari biserici una spun si alta fac.de exemplu in cele scrise in acest articol ,IUBITII FII DUHOVNICESTI,ARATA DESTUL DE CLAR CA INCHINARIA LA IDOLI SFINTI ,MOASTE ;NU ESTE O INCHINARE DUPA VOIA LUI DUMNEZEU.ACEASTA ESTE IDOLATRIE SI INCHINARE LA IDOLI.oare asta cere Dumnezeu de la noi??cind vezi mii de asa zisi crestini ca se calca in picioare sa mearga sa se inchine la niste moaste CARE NU TE POT AJUTA .de ce nu te inchini lui D -zeeu .cind ne vom trezi ca astfel de inchinare nui place lui D-zeu,pina cind il vom intarita pe D-zeu la minie.spunind ca suntem crestini de 2000 de anii cu atitia uriciuni ce se fac in tara romaniasca,violuri ,crime ,prostitutii pina si de preuti bisericilor.sodomiia si etc.hai sa citim sfintele porunci si sa le inplinim.AMINI.
3.1  RE: Draga crestine SIRJERKALOT trimis de
(25 dec 2009, 13:00:51
eu te sfatuiesc sa nu mai scrii nimic in viata ta, ca si asa ai reputatie de analfabet. ma gandesc ca acum e prea tarziu pt tine sa te apuci de citire si scriere... esti jalnic
4.   Pentru Gelu12, SosRomania & Co trimis de
(25 dec 2009, 12:22:06
Stramosii mei, mosii si parintii mei s-au inchinat lui Dumnezeu Tatal, Sfantului Duh, Domnului Iisus Hristos (cu 2 de I scris), Maicii Domnului si Sfintilor in Duh si Adevar, asa ca nu permit nimanui sa vina si sa intineze credinta strabunilor mei care au trait si au murit pt aceasta tara!

"Putina gustare a stiintei poate duce la ateism, dar adancirea stiintei readuce pe om la Dumnezeu!" (Nicolae Paulescu - marelee doctor si crestin ortodox)
4.1  RE: Pentru Gelu12, SosRomania & Co trimis de
(25 dec 2009, 12:58:57
:)) LoL. Ce profunzi sunteti cu totii ba.. mai mult funzi decat pro
4.2  RE: Pentru Gelu12, SosRomania & Co trimis de
(25 dec 2009, 17:28:36
Si eu "asi tacia" in locul acelui... fund!
5.   Merry Xmas trimis de
(25 dec 2009, 14:52:35
N-am citit articolul in intregime dar mi-a placut motto-ul. Anyway va doresc tuturor un Craciun Fericit alaturi de cei dragi. Lumina sfanta a Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos sa va aduca pace in suflet si spor la cat mai multe comentarii pe monitorulsv.ro. Craciun Fericit!

@SOSROMANIA - eu daca as fi redactor de ziar la Monitorul zau ca nu ti-as posta comentariile! Omule scrii ingrozitor. Ai terminat macar clasa a IV-a? Nu se intelege nimic din ceea ce zici. Iti recomand cu caldura o lectie zdravana de gramatica sau chiar mai multe. Dap, mai multe lectii, e cel mai indicat. Sau cel mai bine ar fi sa consulti un logoped. Nu te judec sau nu ca noi ceilalti om fi mai destepti, dar duci lipsa si te faci tu singurel de r***t prin toate perlele d.p.d.v. gramatical de prin comentariile pe care le postezi.
6.   Comentariile prostilor cu scoala multa trimis de
(26 dec 2009, 00:18:48
dupa ce ca nu ati citit continutul vati apucat sa comentati.dar habar nu avetii de religie .eu zic ca sunteti niste slujitorii ai diavolului inbracati in pei de oii,ca si multi alti de tiapa voastra.vai de voi crestinii cu nume doar.o sa va meritati soarta .va las sa ferbeti in prostiia voastra de idolatri si homoxesualii.
6.1  RE: Comentariile prostilor cu scoala multa trimis de
(26 dec 2009, 03:18:40
vai de steaua ta...
6.2  RE: Comentariile prostilor cu scoala multa trimis de
(26 dec 2009, 19:41:57
SIRJERKALOT, ce ti-o adus Mosul? Sau e abonat si el la monitorulsv.ro si a vazut ca nu prea ai fost "cuminte" anul asta, mai ales cand ii pui pe forumisti sa scrie romaneste corect in stilu-ti caracteristic...

Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.RE-PAIR
Directia Generala Anticoruptie
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Ultima oră: local

Alte articole

Alte titluri din Religie

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Consideraţi Legea antifumat în spaţiile publice o măsură bună?

Da
Nu
Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei