Monitorul de Suceava COMUNICAT DE PRESĂ

Anunț începere proiect: ”Consolidarea pozitiei pe piata si cresterea competitivitatii societatii ZET LINE INVEST SRL prin achizitia de utilaje performante”

 

ZET LINE INVEST SRL anunţă începerea activităţilor proiectului „Consolidarea pozitiei pe piata si cresterea competitivitatii societatii ZET LINE INVEST SRL prin achizitia de utilaje performante”Cod SMIS 132461, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul are o perioada de implementare este de 31 de luni, respectiv 01.07.2019–31.01.2022 și o valoare totală de 1.412.469,01 lei. Finanțarea nerambursabilă acordată este în valoare de 947.943,00 lei, din care 805.751,55 lei din FEDR, Contract de Finanțare Nr. 6507/22.12.2020.

Obiectivul principal al proiectului consta in cresterea competitivitatii si consolidarea pozitiei pe piata a SC ZET LINE INVEST SRL in domeniul Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Diversificarea portofoliului de client prin atragerea unui numar de minim 1 client nou pe an, pe durata perioadei de implementare si monitorizare.
  2. Dotarea societatii cu 10 echipamente noi, performante, in vederea cresterii gradului de tehnologizare, optimizarii procesului de executie, asistenta persoanelor cu dizabilitati si asigurarea protejarii mediului inconjurator in urma utilizarii unor echipamente eficiente energetic datorita diminuarii consumului de combustibil si reducerea emisiilor poluante.
  3. Cresterea numarului de angajati cu 5 persoane si mentinerea locurilor de munca existente pe intreaga perioada de implementare si monitorizare, in vederea asigurarii necesarului de personale din cadrul societatii, fapt care conduce la o mai buna gestionare a resurselor umane.

Proiectul de investiții va fi implementat în Loc. Gura Humorului, Jud.Suceava.

ZET LINE INVEST S.R.L

Persoana de contact: Zeic Calin Augustin, Administrator Tel/fax/email: 0744276554/ zet.line.2019@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 13 Ianuarie 2021.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.