Monitorul de Suceava Restricții

Bunurile care pot duce la pierderea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Cosmin ROMEGA

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor, indiferent de sistemul utilizat, este condiționată de o serie de restricții menite să limiteze utilizarea acestor facilități de către consumatorii vulnerabili.

Astfel, chiar dacă venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure, sunt cazuri în care bunurile deținute pot duce la excluderea de pe listele de beneficiari.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Asta deoarece deținerea de clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești duce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

La fel este situația și pentru terenurile de împrejmuire a locuinței, curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă.

Cei care au autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani (cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile), nu se mai încadrează la beneficiari ai ajutorului de încălzire.

La fel se întâmplă și dacă dețin mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani ori autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

Lista bunurilor care duc la excluderea din categoriile de beneficiari ai acestor ajutoare sociale include și utilaje agricole - tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă - presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelucrat lemnul - gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

De asemenea, excluderea de la ajutorul de încălzire a locuinței se face și dacă solicitantul deține suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru o persoană singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

O măsură controversată, menținută în lege de ani de zile, fără a fi actualizată ca valoare, este cea de excludere de la ajutoarele de încălzire a persoanelor care dețin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei (cu excepția dobânzii), asta în condițiile în care suma respectivă reprezintă contravaloarea a două pensii cumulate sau două salarii minime pe economie.

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților, la solicitarea agențiilor pentru plăți și inspecție socială, denumite în continuare agenții teritoriale, sau din oficiu, serviciul public de asistență socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situațiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă.

Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligați să comunice administrației locale orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea, prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari.

Modelul de cerere pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuințelor și suplimentului de energie poate fi descarcat de AICI!

Vezi și:

https://www.monitorulsv.ro/Local/2021-10-12/Ajutoarele-pentru-incalzirea-locuintelor-in-2021-pot-fi-obtinute-si-de-cei-cu-venituri-de-2000-de-leiArticol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 13 Octombrie 2021.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.