Monitorul de Suceava Sprijin

Virginel Iordache: Guvernul României susţine dezvoltarea agriculturii prin modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole

Dan COMAN

Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a declarat că Guvernul României susţine dezvoltarea agriculturii, în acest sens modificând şi completând Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Virginel Iordache a subliniat faptul că în urma acestor modificări, fermierii, membri într-o cooperativă, vor beneficia de acum de mai multe facilităţi fiscale.

Iordache a declarat că după modificarea actului normativ, cooperativele agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Printre facilităţi se numără scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole şi/sau care produc/comercializează material genetic şi/sau au activitate de creştere şi/sau activitate de reproducţie, dar şi scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole pentru primii cinci ani de la data intrării în producţie în cazul celor nou înfiinţate şi pentru o perioadă de cinci ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 de euro (cursul de schimb este cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri).

Virginel Iordache a mai spus că o altă facilitate este scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă. „De asemenea, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele agricole care îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi nu intră sub incidenţa Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» şi datorează impozit pe profit. O altă facilitate este şi scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare”, a mai declarat senatorul PSD de Suceava.

 

Iordache: Membrii cooperativelor agricole pot beneficia şi de scutirea de la plata impozitului pe arendă

Virginel Iordache a mai spus că membrii cooperativelor agricole sunt scutiţi şi de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceştia.

Virginel Iordache a subliniat că facilităţile fiscale se acordă în integralitate membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puţin 50% din producţia obţinută prin sau către cooperativele agricole.

El a mai precizat că în cazul în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile prevăzute în prezenta lege, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală.Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 11 Ianuarie 2019.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.