Monitorul de Suceava La licenţă

Universitatea din Suceava îşi îmbogăţeşte oferta educaţională cu două programe noi: Psihologie şi Media digitală

Adelina TALPALARIU

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) îşi îmbogăţeşte oferta educaţională cu noi programe de studiu de licenţă care să ofere absolvenţilor săi şanse mai mari de angajare pe piaţa muncii.

Specializările pe care instituţia le pregăteşte sunt Psihologie, care va funcţiona în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, şi Media digitală, la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.

Programul de licenţă Psihologie a primit girul ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), urmând să fie activat din toamna acestui an. De partea cealaltă, documentele pentru înfiinţarea programului interdisciplinar Media digitală urmează să fie trimise la ARACIS în vederea autorizării provizorii.

USV îşi propune ca noile specializări să răspundă unor cerinţe reale ale mediului socio-economic actual, iar absolvenţii să aibă diverse oportunităţi de carieră.

 

Psihologie

Pentru sesiunea de admitere din această vară, programul de licenţă Psihologie (trei ani) scoate la concurs 50 de locuri. În vederea admiterii, candidaţii vor susţine o probă eliminatorie, orală, de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, care va fi notată Admis sau Respins. Media de admitere se calculează ca medie aritmetică dintre media examenului de bacalaureatul şi nota de la proba obligatorie a profilului. 

„Există un interes real din partea tinerilor din Suceava şi împrejurimi pentru iniţierea acestui program, evidenţiat şi prin studiul de oportunitate pe care l-am realizat în rândul elevilor de liceu. De asemenea, psihologia se numără printre primele opţiuni desemnate de respondenţi pentru continuarea parcursului lor de studii”, a arătat conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei.

Aceasta a mai arătat că printre disciplinele cu care studenţii vor intra în contact încă din anul I se numără Fundamentele psihologiei, Neuropsihologie, Psihologie experimentală şi analiza datelor, Psihologia personalităţii, urmând ca în anul II să abordeze noţiuni legate de Testarea psihologică, Psihologia educaţiei, Psihologie socială, Genetică comportamentală. În orarul anului III figurează discipline precum Psihologie cognitivă, Psihologie organizaţională şi managerială, dar şi ore de practică.

Prin programul Psihologie şi masterul Consiliere şcolară şi educaţie emoţională, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei oferă un parcurs educaţional complet, „o cale deschisă în a exercita profesii în domeniul psihologiei educaţională, al consilierii şcolare”.

Competenţele dobândite în cadrul facultăţii le vor permite absolvenţilor studiilor de psihologie să îşi desfăşoare activitatea în mai multe domenii: educaţie (profesor psiholog, psiholog şcolar, consilier şcolar), sănătate (psiholog în domeniul psihoterapiei, psihologiei clinice şi consilierii psihologice etc.), psihologia muncii (cabinete individuale de psihologia muncii, psiholog în domeniul judiciar, psiholog criminalist etc.), securitate naţională etc.

 

Media digitală – program interdisciplinar

Cât despre programul Media digitală, acesta se adresează absolvenţilor de liceu cu dublă apetenţă, pe de-o parte pentru comunicare, relaţii publice şi publicitate, pe de altă parte pentru mijloacele media, pentru noile tehnologii şi limbaje de programare. Programul le va oferi absolvenţilor posibilitatea de a se angaja în domenii de graniţă, aflate la intersecţia dintre comunicare şi IT. 

De altfel, nouă departamente din cadrul Facultăţilor de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor (FIESC) şi Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (FLSC) colaborează pentru funcţionarea acestei noi specializări.

”Specialiştii de la Facultatea de Litere vor marşa pe competenţe de comunicare, relaţii publice şi administrarea textului indiferent de forma lui (audio, scris, vizual), în timp ce cadrele de la FIESC vor crea competenţe legate de domeniul digital. Este o specializare realmente interdisciplinară, cele două domenii se întrepătrund”, a arătat conf. univ. dr. Luminiţa Turcu, decan al FLSC.

Pentru anul I, planul de învăţământ prevede discipline precum Editare în limbaje web (HTML şi CSS), Multimedia, Sistemul mass-media, Ştiinţele comunicării etc. Pentru anul II, Relaţii publice, Producţie şi editare multimedia, Analiza datelor digitale, Social media şi produsele sale sunt câteva dintre discipline, iar la anul III regăsim în orar Marketing, Semiotică, Media Planning, Producţie TV, Sisteme de comunicaţii digitale etc.

Specializarea este ideală pentru cei care vor o profesie creativă în domeniu IT şi nu numai: designer web şi grafică, publicitate, media, administrator de site-uri, social media manager, producător multimedia, întreprinzător online.Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 15 Mai 2019.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.