Monitorul de Suceava Sugestie

Preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Suceava propune ca toţi medicii specialişti să poată trimite pacienţii la analize şi consultaţii gratuite

Dana HUMOREANU

Preşedintele-director general al Casei Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, dr. Claudiu Cobuz, a transmis forului tutelar, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, propuneri de modificare a legislaţiei, în sensul ca şi medicii specialişti care nu au încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu CAS să poată elibera pacienţilor pe care-i consultă bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere analize de laborator, radiologie, imagistică şi reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Dr. Cobuz a arătat că judeţul Suceava sunt peste 500 medici specialişti, din care doar 70% sunt în contract cu CAS Suceava. „Înregistrăm un deficit de medici specialişti în contract cu CAS Suceava la nivelul judeţului, fapt care afectează direct accesul asiguraţilor la aceste servicii medicale”, a explicat dr. Claudiu Cobuz.

Acesta a mai spus că a transmis şi propuneri referitoare la proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2023. Proiectul se află în dezbatere publică. Preşedintele-director general al CAS Suceava a înaintat propunerile de modificare a acestui act normativ, referitor la completarea documentelor necesare a fi transmise la contractarea serviciilor medicale, precum şi posibilitatea de eliberare de către medicii specialişti a prescripţiilor medicale pentru persoanele asigurate, care au o boală cronică confirmată, internaţi în regim de spitalizare continuă, pe baza unei adeverinţe tipizate eliberată de spital. O astfel de modificare legislativă ar veni în sprijinul bolnavilor cronici, care ar fi scutiţi de drumuri suplimentare pentru a obţine reţeta pentru medicamentele de care au nevoie permanent.Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 09 Octombrie 2019.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.