Monitorul de Suceava COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Siret, judeţul Suceava”

 

UAT ORAŞUL SIRETimplementează în perioada 01.02.2018 - 31.07.2023 proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Siret, judeţul Suceava” cod SMIS 124600, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13. Sprijinirea regenerării oraşeIor mici şi mijlocii. Prioritatea de investiţii 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare. Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşeIe mici şi mijlocii din România.

Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Siret, judeţul Suceava”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,  este implementat de către UAT Oraşul Siret şi are o valoare totală de 25.605.081,21 lei, din care 19.794.374,99 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. 

Obiectivul general al proiectului este: îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Siret jud. Suceava. Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiţionată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

Concret, obiectivele de investiţii ce vor fi realizate prin acest proiect sunt:

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi pe dl. Ing. Florin Guşul – Manager proiect, tel. 0734 883 698, e-mail: gusulprocopieflorin@gmail.com

Date de contact beneficiar: Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Judeţul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax  0230 280 624, E-Mail: primariasiret@siretromania.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 08 Noiembrie 2019.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.