Monitorul de Suceava COMUNICAT DE PRESĂ

LANSARE PROIECT: CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A UNUI CORP DE CLĂDIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDEȚ SUCEAVA COD SMIS 122815

 

UAT Municipiul Vatra Dornei implementează proiectul “CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A UNUI CORP DE CLĂDIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDEȚ SUCEAVA. Proiectul este finanțat în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritatea de investitii 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobandirea de competențe și  învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea  infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățămantul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții. AutoritateadeManagementaProgramuluiOperaționalRegional2014-2020esteMinisterulDezvoltăriiLucrărilor Publice și Administrației,iarOrganismulIntermediarresponsabilcuimplementareaacestuiprogramînRegiuneadeDezvoltareNord-Est esteAgenția pentruDezvoltareRegională Nord-Est.

Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 6566 a fost semnat în data de 09.02.2021. Data de finalizare a proiectului este 31 Mai 2022.

                       

Valoarea totală a proiectului este de 4.519.178,65 lei.

Valoare neeligibilă: 0 lei.

Valoare eligibilă: 4.519.178,65  lei din care:

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 3.841.301,86 lei(85%)
- Valorea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național – 587.493,22 lei(13%)
- Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului – 90.383,57 lei (2%)

                

Proiectul propus spre finanțare are 2 componente de investiții majore:

  1. Componenta de investiții de C+M la clădirea nouă a liceului.
  2. Componenta de dotări cu echipamente, materiale didactice și mobilier școlar adecvate obiectivului specific.

Se dorește utilarea cu echipamente și materiale didactice, module de învățare și aplicații practice, pachete de software educaționale și seturi de planșe tehnice a atelierului mecanic, a atelierului textile și a cabinetelor de informatică și înzestrarea sălilor de clasă cu mobilier școlar corespunzător cerințelor de calitate, confort și design specifice actului de învățământ modern.

Obiectivul generalal proiectului îl reprezintă investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții.Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 07 Aprilie 2021.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.