Monitorul de Suceava COMUNICAT DE PRESA

LA LANSAREA PROIECTULUI ”ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ABORDARE INOVATIVĂ A PRODUCȚIEI LA SC INTERNAȚIONAL TYRES SRL”

 

S.C. INTERNAȚIONAL TYRES S.R.L., cu sediul în  sat Slobozia Sucevei, comuna Grănicești, nr. 2A, jud. Suceava derulează începând cu data de 30.08.2018, proiectul ”ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI ABORDARE INOVATIVĂ A PRODUCȚIEI LA SC INTERNAȚIONAL TYRES SRL”, cod SMIS 114535, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 8.702.485,47 lei din care asistenţa nerambursabilă este de 4.473.713,10 lei. Contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă este de 3.802.656,13 lei. Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și se implementează în sat Slobozia Sucevei, comuna Grănicești, nr. 2A, jud. Suceava, pe o durată de 31 luni, respectiv între data 01.02.2017 și data 31.08.2019.

Obiectivul general al proiectului este creșterea și consolidarea poziției sale pe piața națională și internațională prin automatizarea fluxului tehnologic și inovarea acestuia în scopul creșterii capacității de producție a anvelopelor reșapate/reconstruite. Acesta corespunde obiectivului general al POR 2014-2020 – Creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creșterea capacității de producție de anvelope reconstruite prin dotarea fabricii cu utilaje a căror caracteristici sunt superioare celor ale utilajelor deținute în prezent, respectiv rașchetă, precum și prin suplimentarea cu încă 18 prese și 20 de matrițe, va permite societății să-și mărească volumul de activitate.
  2. Automatizarea fluxului tehnologic prin achiziția unui sistem informatic ERP care va contribui la eliminarea blocajelor care pot apărea la nivelul fluxului de producție, precum și eliminarea erorilor de producție dar și reducerea ponderii rebuturilor obținute.
  3. Angajarea a 10 oameni prin proiect pentru optimizarea fluxului de producție.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

SC INTERNAȚIONAL TYRES SRL

Date de contact: Dl. Marian Gherasim,

Tel: 0740 210890                                                               e-mail: marian.gherasim@i-tyres.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 08 Septembrie 2018.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.