Monitorul de Suceava

Finalizarea proiectului: Îmbunătățirea accesului populației din județul Suceava la servicii medicale de urgență - Rădăuţi

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII/Unitatea de Implementare și Coordonare Programe în parteneriat cu:

în calitate de beneficiar, a implementat începând cu 01.01.2014  și având ca termen de finalizare data 31.12.2019 proiectul „Îmbunătățirea accesului populației din județul Suceava la servicii medicale de urgență” cod SMIS 125386, finanțat prin ProgramulOperaţional Regional 2014-2020,  Axa prioritară  8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență; Operațiunea: B - Unități de primiri urgențe; Apel proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni-Nefinalizate-COD APEL 422/8.

Valoarea totală a proiectului este de 49.827.935,24 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 34.879.554,75 lei.

Defalcarea pe parteneri a valorii totale a proiectului:

 

Obiectivul generalal proiectului a fost  dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări și lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate publicăsi îmbunătăţind accesul la servicii medicale de calitate. Prin proiect s-a urmărit modernizarea și tehnologizarea la nivel european al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic si moral, prin achiziția de echipamente noi si eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sanitare publică la nivel național, regional si local.

 

             Rezultatele proiectului: : Ca urmare a implementării proiectului, Spitalul Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți a beneficiat de dotări cu echipamente și dispozitive medicale care au sporit calitatea serviciilor medicale oferite pacientilor. Creșterea calității actului medical a sporit gradul de încredere și satisfacție, astfel încât a crescut numărul de persoane beneficiari ai serviciilor medicale, îmbunătățind starea de sănătate la nivel local și regional.

 

            Impactul proiectului îl constituie creșterea gradului de adresabilitate la nivel local și regional, eficientizarea activității de prevenire și diagnosticare precoce a diferitelor afecțiuni.

Îmbunătățirea asistenței medicale de urgență contribuie la reducerea inechității în sistemul de sănătate și la o distribuție geografică echitabilă a serviciilor.

Dotarea cu echipamente și executarea de lucrări pentru creșterea capacității de furnizare a serviciilor medicale face parte din Strategia Națională Sănătate 2014 – 2020.

Date de contact:

Spitalul Municipal ”Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, nr. 34A, tel 0230/564067, fax 02030562636, e-mail: smr_conta@yahoo.comArticol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 02 Decembrie 2019.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.