Monitorul de Suceava Proiect

Conferinţă de informare şi diseminare a rezultatelor proiectului „Integrarea străinilor cu şedere legală în societatea românească - o construcţie comună”

Luigi BĂRĂGOIU

Fundaţia ICAR, în parteneriat cu Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom a organizat, săptămâna trecută, la Suceava, o conferinţă de informare şi diseminare a rezultatelor primului an de proiect „Integrarea străinilor cu şedere legală în societatea românească – o construcţie comună”. Cu această ocazie au fost prezentate, pe lângă rezultatele primului an de proiect, studii de caz şi modul în care gestionează autorităţile şi organizaţiile non-guvernamentale problemele cu care se confruntă în ţara noastră beneficiarii unei forme de protecţie şi resortisanţii ţărilor terţe, categorii diferite de migranţi. De asemenea, s-a urmărit promovarea unui mediu favorabil procesului de integrare prin diseminarea de informaţii relevante şi continuarea / întărirea dialogului dintre toţi actorii regionali implicaţi în integrarea migranţilor din România, adică autorităţi şi instituţii publice locale, organizaţii neguvernamentale, mediatori, comunităţi de migranţi, voluntari etc.

Proiectul are ca scop contribuţia la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) şi a resortisanţilor ţărilor terţe în România (RTT), prin implementarea unui model de integrare regională, din judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani şi Iaşi.În cadrul Centrului Regional pentru Integrare Rădăuţi, grupul ţintă mai poate beneficia până în iunie 2019 de o paletă largă de servicii integrate şi de asistenţă care au rolul de a veni în întâmpinarea nevoilor acestuia de consiliere socială, juridică şi/ sau psihologică, de asistenţă materială, medicală, de sprijin în rezolvarea problemelor, de informare şi educaţie, de acces la activităţi de socializare, recreative şi culturale, de participare pe piaţa muncii şi de relaţionare cu autorităţile locale.

La conferinţă au participat reprezentanţi ai societăţii civile şi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Suceava, a Spitalului Municipal „Sfinţii Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi. Proiectul se derulează pe parcursul a doi ani, respectiv în perioada iunie 2017- iunie 2019, fiind implementat de Fundaţia ICAR în parteneriat cu AIDRom, cu finanţare din partea Uniunii Europene prin Programul Naţional - Fondul Azil, Migraţie şi Integrare al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări ca Autoritate Contractantă.Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 06 Decembrie 2018.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.