Monitorul de Suceava COMUNICAT DE PRESĂ

Anunț începere proiect: „Creşterea competitivităţii SC FOOD FAMILY SERVICE SRL prin achiziții de active corporale şi necorporale în vederea diversificării activităţii operaționale”

 

SC FOOD FAMILY SERVICE SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “Creşterea competitivităţii SC FOOD FAMILY SERVICE SRL prin  achiziții de  active  corporale şi  necorporale  în  vederea  diversificării  activităţii operaționale“  Cod  SMIS  136125,  finanțat  prin  Programul  Operaţional  Regional  2014‐2020,  Axa  prioritară  2:  ”Îmbunătăţirea  competitivităţii  întreprinderilor  mici și  mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivității muncii în IMM‐uri, în sectoarele competitive identificate în SNC”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţie și cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord‐Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Proiectul are o perioadă de implementare de 37 de luni, respectiv 01.12.2019 – 31.12.2022, și o valoare totală de 7.338.874,84 lei. Finanțarea nerambursabilă acordată este în valoare de 4.279.623,25 lei, din care 3.637.679,76 lei din FEDR, Contract de Finanțare Nr. 7259/22.11.2021. 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivităţii întreprinderii FOOD FAMILY SERVICE SRL prin crearea unei noi unităţi de realizare/execuție a lucrărilor de montare ferestre la înălțime pentru clădiri de birouri (subscrisa codului CAEN 4332). 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Crearea unei unităţi noi pentru realizarea/execuția lucrărilor de montare a ferestrelor la înălțime pe clădiri de birouri prin: ‐Dotarea cu utilaje şi echipamente tehnologice specifice activităților montare a ferestrelor la înălțime pe clădiri de birouri

(respectiv: dispozitiv pe vacuum ‐ 4 buc; telehandler model 1 ‐ 1 buc, telehandler model 2 ‐ 1 buc, telehandler model 3 ‐ 1 buc, nacelă ‐ 3 buc; rampe de lucru pentru persoane cu handicap ‐ 2 buc; stâlpi cu panouri fotovoltaice ‐ 2 buc) ‐ Achiziţionarea unui software ERP‐CRM necesar derulării activităţii întreprinderii

2. Derularea de activităţi specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacităţii întreprinderii de a‐şi dezvolta şi menține avantajul competitiv: ‐ Certificarea lucrărilor ce urmează a fi executate în urma activităţii desfăşurate în cadrul proiectului; ‐Certificarea sistemelor de management al calităţii; ‐ Participarea, în calitate de expozant, la un târg de profil.

3. Respectarea şi promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse prin: ‐

Retehnologizarea/achiziţionarea echipamentelor mai eficiente energetic şi optimizarea funcționarii instalațiilor şi a fluxurilor tehnologice prin achiziţionarea de echipamente noi, performante şi mai eficiente energetic. ‐ Minimizarea la sursă a deşeurilor. Creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor. ‐ Asigurarea accesului şi operării de carte persoane cu dizabilităţi a unor utilaje prevăzute în fluxul tehnologic. Echipamentele sunt echipamente moderne, de ultima generaţie, care asigură operarea de către persoane cu dizabilităţi. În acest sens, vor fi achiziționate rampe mobile pentru scaune cu rotile. ‐ Angajarea unei persoane din categoria defavorizate punctul b): persoane care au vârsta cuprinsă între 15 şi 24 ani.

Proiectul de investiții va fi implementat în Municipiul Iaşi, Judeţ Iaşi. 

 

SC FOOD FAMILY SERVICE SRL 

Persoana de contact: Hanuschi Doru‐Fineas, Administrator
Tel/fax/email:  0753595554/ food.family.service@gmail.com  

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, ediţia din 14 Ianuarie 2022.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.